VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Important Notifications

VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

August 3, 2021

Dear Client,

Please note that adjustment on following products due to National Women’s Day and August Bank Holiday.

If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or contact the service online.

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.