VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Đòn bẩy

Đòn bẩy tài khoản

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy Forex được định nghĩa là việc sử dụng vốn đi vay, chẳng hạn như “tiền ký quỹ” cho phép nhà giao dịch Forex tiếp cận với số vốn lớn hơn. Điều này có thể làm tăng lợi nhuận và thua lỗ và nên được sử dụng một cách khôn ngoan.

Ví dụ về đòn bẩy Forex

Sau đây là một ví dụ về cách đòn bẩy hoạt động trong giao dịch Forex:

Nhà giao dịch Forex A có 5.000$ USD:

Nếu nhà giao dịch Forex A có đòn bẩy tài khoản là 10:1 và muốn sử dụng 1.000$ trên một giao dịch Forex làm tiền ký quỹ, họ sẽ được tiếp xúc với 10.000$ bằng tiền tệ cơ bản (1.000$) = 10 x 1000$ = 10.000$ (giá trị giao dịch).

Nhà giao dịch Forex B có 5.000$:

Nếu nhà giao dịch Forex B có đòn bẩy tài khoản là 100:1 và muốn sử dụng 1.000$ trên một giao dịch Forex làm tiền ký quỹ, họ sẽ được tiếp xúc với 100.000$ bằng tiền tệ cơ bản (1.000$) = 100 x 1000$ = 100.000$ (giá trị giao dịch).

VT Markets cung cấp các mức đòn bẩy nào?

Đòn bẩy Forex tối đa mà VT Markets có thể cung cấp lên tới 500:1. Nếu bạn muốn có quyền truy cập để thay đổi đòn bẩy của mình, vui lòng lưu ý điều này trên đơn đăng ký hoặc liên lạc với chúng tôi. Bằng cách gửi yêu cầu thay đổi đòn bẩy giao dịch, bạn chấp nhận rằng điều này có thể dẫn đến rủi ro cao và tổn thất nghiêm trọng hoặc tới toàn bộ tài sàn. VT Markets là một nhà môi giới Forex không cố vấn và sẽ không cung cấp cho bạn lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch cá nhân nào. Để được tư vấn về các vấn đề này, vui lòng tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính đã được cấp phép.

Ký quỹ Forex có rủi ro rất cao và đòn bẩy nên được sử dụng một cách khôn ngoan.

Thay đổi đòn bẩy trên tài khoản của bạn

Đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng của bạn và yêu cầu thay đổi đòn bẩy Forex cho tài khoản giao dịch của bạn:

Đăng nhập Cổng thông tin khách hàng

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.